Pro správné fungování potřebuje každá klimatizace svou pravidelnou údržbu a servis, které pro vás rádi zajistíme. Vaše klimatizační zařízení zkontrolujeme a vyčistíme, aby mohlo nadále bezchybně fungovat. Čistá klimatizace je základem pro čistý vzduch v místnosti a její čistota také zajistí maximální účinnost s nižší spotřebou elektrické energie.

Pravidelný servis klimatizací doporučujeme provádět alespoň 1x ročně. U klimatizací, které se používají celoročně a nachází se ve znečištěném či prašném prostředí, doporučujeme servis častější, minimálně 2x do roka.

Co vše zahrnuje servis:

  • čištění prachových filtrů vnitřní jednotky
  • čištění a kompletní chemická desinfekce výparníku
  • tlakové čištění kondenzační jednotky
  • kontrola elektroinstalace
  • kontrola těsnosti pertlových spojů
  • kontrola tlaku a teploty chladicí kapaliny v okruhu
  • kontrola dotažení šroubů venkovní jednotky
  • kontrola odtoku kondenzátu z vnitřní jednotky

V případě zájmu o servisování a údržbu vašeho zařízení nás neváhejte kontaktovat.