Služby

 • Poradenství v oblasti energií
 • Poradenství v oblasti stavebnictví
 • Zhodnocení stávajícího stavu objektu
 • Návrh úsporných opatření bez investic
 • Návrh investičních opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
 • Odborné posudky
 • Měření a posudky konstrukcí pomocí termokamery
 • Inspekční měření pomocí endoskopu
 • Výpočet tepelných ztrát budovy
 • Revize tepelných čerpadel
 • Revize elektro
 • Revize plynu
 • Návrhy tepelných čerpadel, klimatizací
 • Návrhy úprav otopných soustav
 • Návrhy úprav rozvodů vody
 • Projekční činnost
 • Inženýring
 • Služby technického dozoru investora
 • Zajištění nebo zprostředkování dotací

Práce

 • Chlazení
 • Klimatizace
 • Tepelná čerpadla
 • Elektro
 • Instalatérské
 • Topenářské

Můžeme nabízet mnoho služeb, ale jsme odborníci, a proto individuálně nabídneme každému zákazníkovi komplexní řešení na míru dle konkrétních potřeb.