Podle evropského nařízení musí provozovatel od 1. 1. 2017 u předepsaných aplikací chlazení zajistit kontrolu těsnosti nejméně jednou za šest nebo za 12 měsíců od předchozí kontroly a vést evidenční knihu.  Ta musí být v případě kontroly uchovávána až po dobu pěti let.

Nařízení č. 517/2014  udává způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva (pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2).

Od 1.1.2017Četnost kontroly
5 tun CO2-eq1x za 12 měsíců
50 tun CO2-eq1x za 6 měsíců
500 tun CO2-eq1x za 3 měsíce

Revizi musí vždy provádět certifikovaný odborník!

Potřebujete provést revizi nebo se poradit? Kontaktujte nás.